Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ:
Διεξάγονται 2 ώρες μάθημα εβδομαδιαίως, καλύπτοντας όλη την ύλη της Α Λυκείου και βασικές έννοιες για την Β Λυκείου.

ΧΗΜΕΙΑ:
Διεξάγονται 2 ώρες μάθημα εβδομαδιαίως, καλύπτοντας όλη την ύλη της Α Λυκείου και βασικές έννοιες για την Β Λυκείου.

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική : Διεξάγονται 2 ώρες Φυσική Κατεύθυνσης εβδομαδιαίως, καλύπτοντας όλη την ύλη της Β Λυκείου και 1 ώρα Φυσική Γενικής.

Στα μέσα της χρονιάς η Φυσική Γενικής μετατρέπεται σε Φυσική Γ Λυκείου, για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών.

ΧΗΜΕΙΑ:
Διεξάγονται 2 ώρες χημείας, όπου η 1 ώρα είναι Χημεία Β Λυκείου και η οποία έχει άμεση σχέση με κεφάλαιο της Γ Λυκείου ( οργανική ) και 1 ώρα χημεία Γ Λυκείου.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ: Διεξάγονται 4.5 ώρες μάθημα , με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία του μαθητή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

ΧΗΜΕΙΑ: Διεξάγονται 4 ώρες μάθημα , με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία του μαθητή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις